Zó, jij bent nieuwsgierig...

Dan wil je vast ook als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws over De Meester. Volg ons daarvoor op Facebook en Instagram.

Disclaimer

De Meester Oss / Disclaimer

Disclaimer voor demeesteross.nl

Grublit BV (Kamer van Koophandel: 17166264), hierna te noemen Grublit BV, verleent u hierbij toegang tot demeesteross.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Grublit BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op demeesteross.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Grublit BV.

Beperkte aansprakelijkheid

Grublit BV en haar licentiegever (2203DESIGN) spant zich in om de inhoud van demeesteross.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op demeesteross.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Grublit BV.

In het bijzonder zijn alle prijzen op demeesteross.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op demeesteross.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Grublit BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Grublit BV en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Grublit BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.